Qeveria shqiptare ka paralajmëruar heqjen e fashës mbrojtëse të energjisë elektrike për konsumatorët familjarë. Ky njoftim paraprak i ardhur nga ekzekutivi, ka krijuar reagime por...