Librat shkollorë, me të cilët pretendojmë të nxënë dije fëmijët shqiptarë, përveç gabimeve drejtshkrimore, përmbajnë shembuj skandalozë me vetëvrasje, dhunë dhe helmime. Prej kohësh familjarët...