Të dhënat e siguruara nga BIRN për dy sondazhe tregojnë se publiku beson se korrupsioni mes oficerëve të policisë është shumë i përhapur. Sondazhet janë...