Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokastër, ka zhvilluar një takim të organizatave rinore me praninë e përfaqësuesve të qeverisjes vendore dhe të rinjve. Sipas administratores...