Rreth 20 mijë banorë të rrethit të Gjirokastrës do të përfitojnë nga një projekt i realizuar nga Ndërmarrja e Ujësjellësit Fshat, në bashkëpunim me Këshillin...