Grupi i Zagorisë ka përzgjedhur këngët dhe vallet që do ta përfaqësojnë atë në Festivalin Foklorik Kombëtar. Krahina me 10 fshatra është pothuajse e braktisur....