Talentet në muzikë të fshatit Asim Zeneli (VIDEO)

Fëmijët në disa zona të Shqipërisë kryesisht rurale, kanë pak mundësi të shfaqin talentin e tyre sidomos në art dhe në muzikë. Në Gjirokastër ringritja e shkollës artistike ka rritur shpresat, por sfidat mbeten ende të mëdha.