Tre muajt e dytë të 2014, 75 milionë lekë shpenzime nga Bashkia Libohovë (Tabelat)

Të dhënat që raportohen nga dega e Thesarit në Gjirokastër, nëpërmjet Spending Data Albania, lidhur me transaksionet e Bashkisë Libohovë për tre muajt e dytë të vitit 2014, flasin për një total shpenzimesh prej rreth 75 milionë lekë të vjetra. Sipas muajve shpenzimet janë:

33.4 milionë lekë (prill 2014)

22.4 milionë lekë (maj 2014)

20 milionë lekë (qershor 2014)

Ne tabelat më poshtë jepen institucionet dhe kompanitë përfituese, data e ekzekutimit të veprimit dhe shuma përkatëse e lekëve të paguara nga llogaria e Bashkisë Libohovë. Klikoni mbi foto për t’i parë më hollësisht të dhënat.

Tabela 1. Shpenzimet per muajin prill 2014
Tabela 1. Shpenzimet per muajin prill 2014
Tabela 2. Shpenzimet per muajin prill 2014
Tabela 2. Shpenzimet per muajin prill 2014
Tabela 3. Shpenzimet per muajin prill 2014
Tabela 3. Shpenzimet per muajin prill 2014
Tabela 1. Shpenzimet per muajin maj 2014
Tabela 1. Shpenzimet per muajin maj 2014
Tabela 2. Shpenzimet per muajin maj 2014
Tabela 2. Shpenzimet per muajin maj 2014
Tabela 1. Shpenzimet per muajin qershor 2014
Tabela 1. Shpenzimet per muajin qershor 2014
Tabela 2. Shpenzimet per muajin qershor 2014
Tabela 2. Shpenzimet per muajin qershor 2014