Tre muajt e parë të 2014, 69 milionë lekë shpenzime nga Bashkia Libohovë (Tabelat)

Të dhënat që raportohen nga dega e Thesarit në Gjirokastër, nëpërmjet Spending Data Albania, lidhur me transaksionet e Bashkisë Libohovë për tre muajt e parë të vitit 2014, flasin për një total shpenzimesh prej rreth 69 milionë lekë të vjetra. Sipas muajve shpenzimet janë:

33.4 milionë lekë (janar 2014)

21 milionë lekë (shkurt 2014)

13.8 milionë lekë (mars 2014)

Ne tabelat më poshtë jepen institucione dhe kompanitë përfituese, data e ekzekutimit të veprimit dhe shuma përkatëse e lekëve të paguara nga llogaria e Bashkisë Libohovë. Klikoni mbi foto për t’i parë më hollësisht të dhënat.

01 Janari
Tabela 1. Shpenzimet per muajin janar 2014.
02 janari
Tabela 2. Shpenzimet per muajin janar 2014.
Shkurt 1
Tabela 1. Shpenzimet per muajin shkurt 2014.
Shkurt 2
Tabela 2. Shpenzimet per muajin shkurt 2014.
MArs 1
Tabela 1. Shpenzimet per muajin mars 2014.
Mars 2
Tabela 2, Shpenzimet për muajin mars 2014.

Në total gjatë vitit 2014,Bashkia Libohovë ka kryer rreth 216 transaksione me një vlerë rreth 260 milionë lekë të vjetra. Klikoni këtu për të lexuar të plotë këtë lajm.  © libohovaonline.com