Universiteti i Gjirokastrës, njoftim për dy vende të lira pune

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër shpall njoftimin për dy vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me të plotë.

Pozicionet janë pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe kërkohen për lëndët:

Leksiologji e gjuhës shqipe

Sociolinguistikë e gjuhës shqipe

Gjuhësi teksti

Shkrim akademik

Për të parë kriteret dhe dokumentet e aplikimit shihni më poshtë njoftimin e plotë të shpallur në buletinin e datës 6 nëntor.