Lista e universiteteve të penalizuara me Vendim Qeverie

fakulteti-filologjik-universiteti-i-TiranesLista e universiteteve të penalizuara me VKM

 A. Institucionet private të arsimit të lartë që u është hequr licenca: 

1. Shkolla e lartë private “Universiteti Planetar i Tiranës”;

2. Shkolla e lartë universitare jopublike “Justiniani I”;

3. Shkolla e lartë universitare jopublike “Medikadent”;

4. Shkolla e lartë universitare jopublike “Universiteti Kristal”;

5. Shkolla e lartë private “Vitrina”;

6. Shkolla private e arsimit të lartë “Gjon Buzuku”, Shkodër;

7. Institucioni i arsimit të lartë privat “Akademia e Ndërtimit e Tiranës”;

8. Akademia e Studimeve të Aplikuara, Durrës;

9. Akademia Pedagogjike, Tiranë;

10. Institucioni i arsimit të lartë privat “Shkolla e Lartë “Nëna Mbretëreshë Geraldinë””;

11. Institucioni privat i arsimit të lartë “Shkolla e Lartë Amerikane e Tiranës”;

12. Institucioni privat “Shkolla e Lartë Ndërkombëtare e Tiranës”;

13. Institucioni privat i arsimit të lartë “Kolegji Profesional i Sporteve”, Fier;

14. Institucioni privat i arsimit të lartë “Shkolla e Lartë “Illyria””;

15. Kolegji profesional “Argent”, Shkodër;

16. Kolegjet profesionale private “Medicom”;

17. Shkolla e Lartë Privatee Edukimit;

18. Shkolla e lartë private “Universiteti Elite”.

B. Institucionet private të arsimit të lartë që u është pezulluar licenca: 

1. Institucioni privat i arsimit të lartë “Akademia Profesionale e Biznesit”

2. Institucioni privat i arsimit të lartë “Kolegji profesional “NEW GENERATION””;

3. Institucioni privat i arsimit të lartë “Shkolla e lartë private “Justicia””;

4. Institucioni privat i arsimit të lartë “Universiteti “Aldent””;

5. Institucioni privat i arsimittë lartë “ISSAT”;

6. Institucioni privat i arsimit të lartë “Shkolla private e arsimit të lartë “Pavarësia””;

7. Institucioni privat i arsimit të lartë “Shkolla e lartë universitare jopublike “Sevasti dhe Parashqevi Qiriazi””;

8. Institucioni privat i arsimit të lartë “Shkolla e lartë universitare “Instituti Kanadez i Teknologjisë””;

9. Institucioni privat i arsimit të lartë “Shkolla e lartë universitare “Wisdom University””;

10. Institucioni privat i arsimit të lartë “Kolegji profesional “IVOCLAR VIVADENT& PARTNERS””;

11. Institucioni privat i arsimit të lartë “Shkolla e lartë private “Hëna e Plotë” (BEDËR)”;

12. Filiali Berat “Albanian University”, (pjesë e universitetit privat “Albanian University”);

13. Shkolla e lartë private “Logos”.