Lista e universiteteve të penalizuara me VKM  A. Institucionet private të arsimit të lartë që u është hequr licenca:  1. Shkolla e lartë private “Universiteti...