OSHEE fshin keqfaturimet. Ja lista me 138 abonentë në Gjirokastër që përfitojnë faljen

faturatOperatori i Shpërndarjes së Energjisë publikon listën e kontratave të abonentëve privatë dhe familjarë që përfitojnë nga vendimi për fshirjen e faturave abusive që I janë vendosur atyre gjatë periudhës 2008-2011 dhe që figurojnë ende në sistem.

Bëhet fjalë për  afro 54 mijë raste faturash me emërtim “dëm ekonomik” dhe “energji e pamatur”, të shtrira nga tetori i vitit 2008, deri në prill 2011, me vlerë rreth 4.1 miliardë lekë. Per Gjirokastren jane 138 raste.

Urdhri i administratorit të OSHEE i është shpërndarë zyrave të Kujdesit ndaj Klientit në të gjithë vendin për fshirjen nga sistemi i faturave abuzuese dhe pikat si do të zbatohet vendimi i fundit i OSHEE.

Më poshtë eshte lista e plotë të kontratave ne Gjirokaster që përfitojnë nga ky vendim.

GJ0A010013018343
GJ0A010013018340
GJ0A010033018067
GJ0A010033018067
GJ0A010009019112
GJ0A010009019121
GJ0A010009019121
GJ0B020077045397
GJ0B070002036651
GJ0B020083035902
GJ0B020082035505
GJ0B020082035512
GJ0B020101047725
GJ0B030040047156
GJ0B020010047966
GJ0B020012035296
GJ0B020077041059
GJ0B020013035535
GJ0B070002036649
GJ0B020082035329
GJ0B020077041005
GJ0B020010034706
GJ0B030021032344
GJ0B030021044106
GJ0B020045042105
GJ0B020045042107
GJ0B020074037358
GJ0B020100043696
GJ0B030054033097
GJ0B030054032995
GJ0B020010034675
GJ0B030063031459
GJ0B020030044898
GJ0B030021044097
GJ0B030024033551
GJ0B030054032865
GJ0B020010034509
GJ0B020084019871
GJ0B020045045587
GJ0B020108046015
GJ0B020021045665
GJ0B020107046167
GJ0C050002062704
GJ0C050002062704
GJ0C050003062485
GJ0C050004062650
GJ0C070011062540
GJ1A100003011568
GJ1A100003011567
GJ1A100003012013
GJ1A030009002435
GJ1A100003011549
GJ1A030021001821
GJ1A030009002426
GJ1A030009001248
GJ1A030011002385
GJ1B040006004799
GJ1B040001004465
GJ1C050030007172
GJ1C050030007277
GJ1C050030007279
GJ1C050031007229
GJ1C050031007230
GJ1C050030008951
GJ1C050031008798
GJ1C050043007565
GJ1C050021008608
GJ1C050016007559
GJ1C050031007235
GJ1C050030007289
GJ1C050030007156
GJ1C050030007186
GJ1C050030007189
GJ1D030024012011
GJ1D030038011633
GJ1D030042012003
GJ1D030042012006
GJ1D030042012007
GJ1D030043011720
GJ1D030024011095
GJ1D100031015104
GJ1D030043011706
GJ1D030026012002
GJ1D100029015077
GJ1D030043011700
GJ1D100031015103
GJ1D100029015075
GJ1D030025011091
GJ1D030032011242
GJ1E040029013607
GJ1E040020015371
GJ1E040089015286
GJ1E040073014792
GJ1E040067014572
GJ1E040081014619
GJ1E040054011394
GJ1E040054011401
GJ1E040018014111
GJ1E040032014383
GJ1E040020014284
GJ1E040079014614
GJ1E040041010408
GJ1E040072014762
GJ1E040024013126
GJ1F060015016426
GJ1H100004024857
GJ1H070003025063
GJ1H070003025074
GJ1H100004024786
GJ1H100004024844
GJ1K010043036322
GJ1K010048035911
GJ1K010043036328
GJ1K010051033271
GJ1K010046033701
GJ1K010060035732
GJ1L010008044389
GJ1M020105054370
GJ1M100062054659
GJ1M020105054368
GJ1M020026054165
GJ1M100058054699
GJ1M020038054382
GJ1M020022053938
GJ1M020038054233
GJ1M020051054307
GJ1M020012052964
GJ1M020022053990
GJ1M020105054367
GJ1M020105054304
GJ1N010098066217
GJ1N010064065780
GJ1N010208065792
GJ1N010077065839
GJ1N010079061008
GJ1N010073060719
GJ1N010073060719
GJ1N010120065542