Operatori i Shpërndarjes së Energjisë publikon listën e kontratave të abonentëve privatë dhe familjarë që përfitojnë nga vendimi për fshirjen e faturave abusive që I...