Në shkallë vendi do të ketë 1785 këshilltarë të bashkive. Në bazë të përllogaritjeve të kryera nga të dhënat e ofruara nga ministria përkatëse mbi...