Me rastin 20 vjetorit të themelimit të institucionit të Prefektit të Qarkut Gjirokastër, është zhvilluar një takim brezash mes ish-prefektësh dhe punonjësish ndër vite të...