Dashi Ju kërkohet pak ekuilibër dhe diplomaci në marrëdhëniet me të tjerët. Hëna ju ofron mundësinë për të tërhequr pas vetes persona të dobishëm apo...