Në kuadër të çeljes së vitit të ri shkollor në datën 15 shtator, është zhvilluar sot një takim mes DAR Gjirokastër dhe drejtuesve të shkollave...