Shtëpia e të moshuarve në Gjirokastër do ketë një drejtues të ri, por me të njëjtin mbiemër si i paraardhësi ndonëse mund të mos kenë...