Nga Elvis Tosuni Edhe ajo që është kundër natyrës është pjesë e saj. Një njeri që nuk vlerëson ato që ka përreth nuk mund të...