Këto qe po shihni janë disa nga afresket e kishës se apostujve ne zonën e Zagorisë ne Gjirokastër. Ato janë dëmtuar ne shume vende: pjese...