Universiteti “Eqerem Çabej” dhe Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë kanë nënshkruar sot një marrëveshje bashkëpunimi, që parashikon organizimin e konferencave të përbashkëta, këmbimin e lektorëve...