Ministria e Financave ka shpërndarë dëmshpërblimin për 425 ish-të përndjekur. Dikasteri ka publikuar listat emërore të ish-të përndjekurve dhe trashëgimtarëve të tyre që përfitojnë pagesën....