Derisa vjen te kthesa e Libohovës rruga është e mirë, e shtruar me asfalt. Nëse puna ta do të udhëtosh drejt Zagorisë apo Pogonit, siç...