Më shumë paqe, vllazëri dhe begati ka uruar për të gjithë besimtarët myslimane kryetari i Komunitetit Mysliman Shqiptar Skënder Brucaj me rastin e festës së...