Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në Gjirokastër po punon për skedimin e banesave karakteristike të qytetit, ndërkohë që në Përmet e Tepelenë ky proces është...