Punimet në shtëpinë e lindjes së shkrimtarit Ismail Kadare në Gjirokastër, kanë hyrë në fazën e tretë, ku parashikohet ndërtimi i tre harqeve në pjesën...