Merren masa  te  mëtejshme  jo vetëm për shmangien  e rrezikut, por edhe për nje faze konservimi te shtëpisë se Haderajve ne  lagjen 11 Janari te...