Studentët e Universitetit “Eqrem Cabej” në Gjirokastër, i janë përgjigjur thirrjes për të dhënë gjak në ndihëm të fëmijëve talasemikë të cilët janë shtuar mjaft...