Kapacitet akomoduese në qarkun e Gjirokastrës janë rritur me 6% krahasur me një vit më parë, ndërkohë që kalaja e Gjirokastrës mbetet objekti më i...