Ministria e Punëve të Brendshme ka vënë në dispozicion dy numra telefoni dhe disa llogari bankare për të gjithë qytetarët, organizatat dhe përfaqësuesit e biznesit,...